Chưa xa lắm đâu ngày xưa ạ...

Chưa xa lắm đâu ngày xưa ạ...

Tôi chợt nhớ một thời, chưa xa lắm đâu, những câu thơ, những cuộc đời, những tháng ngày quay quắt trong đói mà người người nghe và tin thơ đến thế, nghe thơ như lớp trẻ bây giờ đi liveshow. Chưa xa lắm đâu, ngày xưa

Chuyện của Hùng Tây Nguyên . 2021-01-25T08:00:44

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam