Hãy tặng cho mình một chữ An

Hãy tặng cho mình một chữ An

Chúng ta không thể tìm cầu bình an nơi người hay nơi cuộc đời. Chúng ta chỉ có thể có được bình an trong mảnh đất tâm, trong nội tại của tâm hồn mình...

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp . 2021-01-23T17:00:39

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam