Sinh tử vẫn tương dung...

Sinh tử vẫn tương dung...

Sống quá nửa trăm năm, hôm nay nhớ mạ, nhớ lời mạ hỏi chuyện bóng ma, mà sao thấy trong đó một trời ý nghĩa thâm sâu vô cùng.

Chuyện của nhà sư Thích Tâm Hiệp . 2021-04-10T07:00:55

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam