Nhân chuyện Hà Nội loại bỏ cây phong

Nhân chuyện Hà Nội loại bỏ cây phong

Nay nhân vụ Hà Nội thất bại trong việc thử nghiệm cây phong lá đỏ Canada, tôi kêu gọi những người có trách nhiệm trồng cây ở đô thị, ở các khu du lịch hãy quan tâm đến việc trồng cây sau sau.

Chuyện của thầy Thanh Cảnh . 2021-04-18T07:00:37

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam