Bất ngờ Nguyễn Bình Phương

Bất ngờ Nguyễn Bình Phương

Nguyễn Bình Phương luôn tạo ra những bất ngờ thú vị. Như khi nghe tin anh trúng cử Ban chấp hành, tôi mới ớ ra là Phương đã vào Hội nhà văn từ bao giờ.

Chuyện của Tiến Trọc . 2021-01-22T07:00:55

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam