Cái giá của con chữ ở vùng cao

Cái giá của con chữ ở vùng cao

Dọc đường trở về, nhớ lại chuyện này, tôi mới chợt hiểu ra. Cô giáo chắc hiếm khi tiếp xúc với đàn ông. Cô ấy sợ chạm vào đàn ông.

Chuyện của Tuấn "cơm có thịt" . 2020-12-14T13:00:00

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam