Cần công cụ đánh giá công trình xanh “made in Vietnam”

Cần công cụ đánh giá công trình xanh “made in Vietnam”

Việt Nam cần có hệ thống đánh giá chính thức về công trình xanh của Việt Nam - “Made in Vietnam” để làm cơ sở để xây dựng các chính sách thúc đẩy phát triển công trình xanh toàn quốc.

Công trình Xanh . 4 tuần trước

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam