Đường liên thôn và tư duy xe máy

Đường liên thôn và tư duy xe máy

Để khắc phục cảnh những con đường thảm bê tông chỉ vừa vặn chiếc ô tô đi một chiều, người ta luôn được tạo thêm những điểm tránh. Thế là các xe cơ giới vẫn có thể cùng lưu thông ngược nhau mà không sợ mắc kẹt.

Chuyện của Lão Tạ . 2021-01-19T10:00:13

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam