Rau khúc nếp

Rau khúc nếp

Chắc lợn không ưa mùi thơm nên không thích rau khúc nếp. Bánh khúc chắc lợn cũng chả báu gì. Từ đó gặp rau khúc nếp Cò Bè không hái. Rau khúc nếp ngằm ngặt mọc từng vạt bạt ngàn hoang hoải li ti hoa vàng ngơ ngác.

Chuyện của nhà thơ Nguyễn Linh Khiếu . 2021-04-21T07:00:00

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam