Thăm người ốm ở bệnh viện

Thăm người ốm ở bệnh viện

Vậy nên, nếu đại dich covid vẫn còn chưa hết triệt để thì rõ ràng là không nên đến thăm người ốm trong bệnh viện. Còn ngay cả khi không có dịch bệnh thì ta cũng nên bỏ cái lệ này đi.

Reablogs . 2021-04-18T13:30:00

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam