Thanh Hóa: Điện lực trồng cột, nâng cấp đường dây, dân hết cảnh lo sợ

Thanh Hóa: Điện lực trồng cột, nâng cấp đường dây, dân hết cảnh lo sợ

Người dân thôn Ngọc Chẩm, xã Thăng Long (Nông Cống, Thanh Hóa) cho hay, điện lực Nông Cống đã chôn cột điện mới, nâng cấp đường dây đảm bảo an toàn lưới điện hạ thế.

Tiêu dùng đô thị . 4 tháng trước

Xem thêm »
Mục sở thị sân bay sinh thái xanh nhất Việt Nam