Ý niệm về khởi tổ

Ý niệm về khởi tổ

Đạo hiếu là đạo lớn của đạo làm người. Xây dựng thành công ý thức về nguồn cội dân tộc là điều quan trọng hơn cả tôn giáo.

Chia sẻ

Chúng tôi ngồi với nhau để nói về kết quả sau mấy tháng điền dã và tìm hiểu về cụ Vũ Hồn. Chúng tôi mừng vì đã đi đến được những kể luận rất đáng mừng và đã đến lúc kết thúc được lý lịch về nhân vật họ Vũ có tên là Hồn.

Để đi đến một kết quả về vị tổ này, tôi đưa ra ý kiến với mọi người là chúng ta không có ý đi tìm một thủy tô cho dòng họ Vũ - Võ ở Việt Nam.

Tôi nói thêm: Xin quý vị đừng bao giờ có ý niệm đi tìm một thủy tổ đầu tiên cho dòng họ mình. Vì tổ tiên chúng ta đã tiên liệu được điều đó từ mấy nghìn năm trước rồi. Vì tổ tiên dân tộc này là Lạc Hồng, là con Rồng cháu Tiên. Chúng ta là con một nhà là con của một cha và một mẹ sinh ra. Một bào thai (đồng bào), chúng ta sinh ra từ đó. Nói theo ngôn ngữ của Thiền sư Lê Mạnh Thát, từ xa xưa ông cha chúng ta đã quan niệm về vũ trụ như một thai bào.

Đi tìm cho dòng họ mình một thủy tổ là ngược lại với ý niệm con một nhà, là cùng một bào thai (đồng bào) sinh ra. Và, đúng vậy, bao họ tộc đã vì cái ý nghĩa đi tìm một thủy tổ duy nhất đó mà chia rẽ. Chỉ một người làm sao sinh. Cụ thể như bố tôi họ Võ, nhưng phải có mẹ tôi họ Nguyễn mới sinh ra tôi. Nên trong cái tên mang họ Võ là tôi đó, nhất định có 50% là của họ Nguyễn của mẹ tôi.

Đồng bào
Xây dựng thành công ý thức về nguồn cội dân tộc là điều quan trọng hơn cả tôn giáo (Ảnh sưu tầm)​​​​

Tôi nói, chúng ta gắng đi tìm người có tên mang họ Vũ mà ta biết sớm nhất nhất trong lịch sử đất nước là để gắn kết mọi người lại ở đó, ở buổi đầu của lịch sử dân tộc.

Vì để chúng ta là những người Việt hiểu hai chữ "gia đình" theo quan điểm của người Việt. Gia đình người Việt theo nghĩa hẹp là NHÀ trong đó có ông bà cha mẹ con cái sống trong một ngôi nhà. Và gia đình theo nghĩa rộng chính là họ tộc. Và vì vậy, cả dân tộc này là một gia đình.

Đi tìm một thủy tổ riêng biệt cho họ tộc mình là không quan tâm đến hai chữ đồng bào mà ông cha ta gửi gắm ý nghĩa sâu xa ở đó, là không thấy được cần tự hào con Rồng cháu Tiên.

Tôi từng chia sẻ, dân tộc chúng ta có một "tôn giáo" vượt lên trên mọi tôn giáo, đó là tôn giáo về nguồn cội mà dân tộc Việt gọi là tổ tiên. Và chúng ta có một cái đạo vượt lên trên mọi đạo khác, đó là đạo hiếu. Tôn giáo của người Việt là ý niệm về nguồn cội mà người Việt gọi là Tổ tiên. Đạo của người việt là ý nghĩa về làm người được xây dựng từ đạo hiếu.

Đạo hiếu là đạo lớn của đạo làm người. Xây dựng thành công ý thức về nguồn cội dân tộc là điều quan trọng hơn cả tôn giáo.

Tôn giáo là đời sống của đức tin. Đạo là đời sống của hướng thượng.

Họ tộc phải tìm hiểu và vinh danh dựa trên cái hiếu này mới mong đóng góp mới hơn và tích cực vào công cuộc đoàn kết con một nhà, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau và con người thêm trưởng thành hơn trong tình yêu thương yêu và đoàn kết hướng đến cái đẹp chung vì cộng đồng dân tộc./.

Chủ đề có thể bạn quan tâm
Ý kiến của bạn